ZAŽELI – Program zapošljavanja žena

ZAVRŠNA KONFERENCIJA - III faza

SRIJEDA – 22.03.2023.



Organizacija završne konferencije sufinancirana je u okviru Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda. Okupljene  na Uvodnoj konferenciji pozdravio je Živko Bulat, općinski načelnik Općine Unešić, a predstavila ga je Ankica Slavica, voditeljica projekta i pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Unešić.

Na samom početku ove završne konferencije za projekt „Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori – III faza“, pozdravljam sve nazočne, predstavnike medija, zatim naše žene koje su radile na ovom projektu, koristim priliku pozdraviti i naše korisnike koje se obilazilo kroz ovih šest mjeseci, također pozdravljam predstavnike partnera na ovom projektu, a to su Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Šibenik i Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured Drniš, posebno mi je zadovoljstvo pozdraviti i predstavnike Razvojne agencije Šibensko-kninske županije, koji su nam pomogli u pripremi prijave ovog projekta.



Pozdravljam i predstavnike Općine Ružić s kojima često razmjenjujemo iskustva i na taj način se pomažemo u provedbi različitih projekata, a osobito projekta „Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori – III faza“.

Na ovoj završnoj konferenciji, predstavit ću najvažnije značajke provedbe projekta „Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori -III faza“. Projekt  „Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori – III faza“ financiran je kroz Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“.  Projekt podržava Europska Unija kroz Europski socijalni fond – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020.

Razdoblje provedbe ovog Projekta je 8 mjeseci, računajući od dana obostranog potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanog između Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ureda za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, s jedne strane te Općine Unešić kao korisnika bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda s druge strane.

Ukupna vrijednost  Projekta iznosila je 131.236,31 EUR (sto trideset jednu tisuću dvjesto trideset šest eura i 31 cent) odnosno 988.800,00 kuna, bespovratnih sredstava koja su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%), dakle uz 100% intenziteta potpore.

Općina Unešić,  kao jedinica lokalne samouprave provodi ovaj projekt,  u partnerstvu sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Područnim uredom Šibenik i s Hrvatskim zavodom za socijalni rad – Područni ured Drniš.

Provedbom ovog projekta, opći cilj je ostvaren, osigurana je socijalna usluga pomoći u kući za najmanje 120 najpotrebitijih starih i nemoćnih osoba s područja Općine Unešić, te je zaposleno 20 žena pripadnica marginaliziranih skupina. Na taj način se je osiguralo da stari i nemoćni u slabije razvijenoj sredini što duže ostanu u svojim domovima, a istovremeno da se teže zapošljive žene uključe na tržište rada.

Uglavnom su zaposlene žene iznad 50 godina i jedna žena s invaliditetom. Na temelju potpisanih ugovora o radu, žene su kroz ovaj projekt bile zaposlene na određeno vrijeme od 6 mjeseci, u vremenu od 1. rujna 2022. godine do 28. veljače 2023. godine.

Područje provedbe ovog projekta je bilo svih 16 naselja Općine Unešić. Naselja su raštrkana i većinom je riječ o starijem stanovništvu pa je ovaj projekt bio od velike važnosti. Našim mještanima starije životne dobi i onima u nepovoljnom položaju pružena je potpora i podrška kroz pomoć u kućanskim poslovima, uključivanjem u društveni život zajednice i ublažavanjem osjećaja usamljenosti. Tijekom provedbe projekta korisnicima su dostavljani paketi higijenskih i kućanskih potrepština. Ovaj projekt je još jednom pokazao svu svoju opravdanost i korist za sve, kako korisnike usluga, tako i za žene iz osjetljive skupine koje su teško zapošljive. Stvorila su se poznanstva, korisnici žele da žene dođu i poslije projekta raditi jer im puno znači njihova prisutnost i pomoć.

Ovo je onaj tip projekata koji donosi toliko zadovoljstva među ljudima jer našim starijim i potrebitim ljudima ne treba puno, malo razgovora, druženja, a fizička pomoć je samo druga strana priče. I što reći na kraju, nego nestrpljivo iščekujemo nastavak programa Zaželi – kroz fazu 4, pa se nadamo skorijem potpisivanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, i to na duži vremenski period, kako bi svrha provedbe ovakvog projekta došla do punog izražaja, na zadovoljstvo zaposlenih žena tako i korisnika kojima se pruža pomoć.

OPĆINSKI NAČELNIK:

 Još jedom pozdravljam sve prisutne na ovoj, do sada trećoj završnoj konferenciji, što znači da su iza nas već tri faze provedbe projekta, od strane naše Općine, projekta pod nazivom „Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori“. Uistinu jedinstven i važan projekt koji provodi Europski socijalni fond kojemu je krajnji cilj zadovoljstvo korisnika jer ostaje u svom domu i ne smješta se u instituciju, što svi uglavnom odgađaju.

Prestankom ovakvih projekata zapravo prestaju se koristiti određene usluge koje su korisnicima neophodno potrebne u svakodnevnom života. Često se nakon ovakvih projekata povlači pitanje kad će se nastaviti, jer korisnicima iznimno koristi ovaj projekt te im je kvaliteta života sigurno puno bolja, veća te podignuta na višu razinu.” Prema posljednjim informacijama kojima raspolažemo, očekujemo nastavak negdje u mjesecu svibnju ove godine. Općina Unešić već sada radi pripreme za novu fazu, novi nastavak u kojem ćemo nastojati uključiti ponovo dovoljan broj žena, možda i veći od broja 20, kako bi se pružila pomoć što većem broju korisnika. U ovako pozitivnom stavu, da ćemo uskoro ponovo se naći na ovom istom mjestu, u svrhu nove promocije, za nastavak provedbe našeg projekta „Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori“, zahvaljujem se svim prisutnima na odazivu te vas sve skupa pozivam na zajedničko druženje uz prigodni domjenak.
 

 

„Zajedno do fondova EU“
„Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Općine Unešić“.


 

IPA


ESF

NOVOSTI

Veljača 2023.

Završene su aktivnosti, odnosno terenski rad 20 zaposlenih žena u smislu pružanja potpore i podrške za 120 osobama za koje je takva usluga osigurana kroz projekt „Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori - III faza“. Također, zaposlenice su izvršile podjelu „paketa broj 6“. Paket sadrži kućanske i osnovne higijenske potrepštine za krajnje korisnike.

Zaposlenice kroz ovaj projekt, svojim su korisnicima, u veljači pružile pomoć u obavljaju svakodnevnih aktivnosti.

Projekt „Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori - III faza“, kodni broj UP.02.1.1.16.0273, traje do kraja ožujka 2023. godine.

Ovaj projekt pokazao se od velike važnosti jer je potaknuo zapošljavanje, pomogao najugroženijim skupinama, potakao partnerstvo na lokalnoj razini i na kraju, zajedničkim snagama, našu lokalnu zajednicu pretvorio u kvalitetnije mjesto za život.

Već sada se može reći da se projekt pokazao punim pogotkom i mnogi sudionici se pitaju hoće li se nastaviti, a javljaju se i novi potencijalni korisnici. 



Siječanj 2023.

U mjesecu siječnju 2023. godine, nastavljane su aktivnosti 20 zaposlenih žena u smislu pružanja potpore i podrške za 120 osobama za koje je takva usluga osigurana kroz projekt „Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori - III faza“. Također, zaposlenice su izvršile podjelu „paketa broj 5“. Paket sadrži kućanske i osnovne higijenske potrepštine za krajnje korisnike.

Krajnjim korisnicima (120) se i dalje, kroz projekt “Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori – II faza”, pruža pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo.



Prosinac 2022.

U mjesecu prosincu 2022. godine, nastavljana je mjesečna podjela paketa u sklopu provedbe projekta „Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori - III faza“ Izvršena je podjela „paketa broj 4“. Paket sadrži kućanske i osnovne higijenske potrepštine za krajnje korisnike. Zaposlenice kroz ovaj projekt svojim korisnicima nastavljaju pružati pomoć u obavljaju svakodnevnih aktivnosti: pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština, plaćanje računa, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika, briga o higijeni korisnika, pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava.

Iako pružanje podrške i pomoći korisnicima kroz provedbu ovog projekta traje do veljače 2023. već sada se sa sigurnošću može reći da je ispunio svoju zadaću – omogućio zapošljavanje teško zapošljivih skupina žena i pružanje pomoći starim, nemoćnim i osobama u nepovoljnom položaju u svakodnevnim poslovima u kućanstvu.

Osim pomoći u kući, starijim osobama jako su važna druženja i socijalni kontakti jer se u trećoj životnoj dobi često javlja osjećaj izoliranosti i beskorisnosti u društvenoj zajednici. Ovaj osjećaj osobito se pojačava kod onih koji žive sami, a takvih korisnika na području Općine Unešić je veći broj. Imati nekoga na koga se mogu osloniti i obratiti za pomoć, zasigurno je jedan od najvažnijih aspekata projektnih aktivnosti čime se u velikoj mjeri poboljšava kvaliteta života korisnika. Svakako je za pohvalu i kontakt koji su zaposlenice ostvarile s članovima obitelji od korisnika koji žive u udaljenim mjestima, te tako zajednički pridonose skrbi korisnika.

Provedbom ovog projekta do sada, stvoreni su prijateljski odnosi između korisnika i zaposlenica, što se vidi i kroz zajedničko druženje prilikom proslava već nekoliko rođendana gdje su zaposlenice same ispekle torte za korisnike.

Osim višestruke koristi za korisnike projekta, i žene zaposlene na pružanju pomoći i podrške, vidljivo je da, kroz ovo radno iskustvo, jačaju svoje socijalne vještine i šire mrežu kontakata.



Studeni 2022.

U mjesecu studeni 2022. godine, nastavljana je mjesečna podjela paketa. Zaposlenice u projektu „Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori - III faza“ izvršile su podjelu „paketa broj 3“ kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike.

Zaposlenice kroz ovaj projekt svojim korisnicima nastavljaju pružati pomoć u obavljaju svakodnevnih aktivnosti kao što su pripremanje obroka, održavanje kućanstava, nabava namirnica i lijekova, pomoć u osobnoj higijeni korisnika.



Listopad 2022.

U mjesecu listopad 2022. godine, zaposlenice u projektu „Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori - III faza“ izvršile su podjelu „paketa broj 2“ kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike.

Također je održan i mjesečni sastanak na kojem su prisustvovale žene zaposlenice i voditeljica projekta. Zaposlenice su predale potvrde o primitku paketa krajnjih korisnika i izvješća o radu.



Rujan 2022.

„ZAPOŠLJAVANJEM ŽENA POMOGNIMO ZAGORI - III FAZA“, KODNI BROJ UP.02.1.1.16.0273.

U mjesecu rujnu 2022. godine, izvršena je podjela „paketa broj 1“ kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike

S mjesecom rujan, 20 žena zaposleno u ovom projektu, započelo je sa svakodnevnim pružanjem pomoći i podrške za 120 starijih i nemoćnih osoba na području 16 naselja Općine Unešić, koje će trajati 6 mjeseci:

  • rad i aktivnosti poboljšanja kvalitete života krajnjim korisnicima, pružajući im pomoć u dostavi namirnica, lijekova, isporuci paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština prema svakom krajnjom korisniku,

  • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,

  •  pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova, o pomoć pri oblačenju i svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,

  • pomoć u posredovanju pri ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa,

  • dostava pomagala i naručivanje kod liječnika i sl.), pomoć u socijalnoj integraciji,

  •  pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje, uključivanje u društvo te ostali svakodnevni poslovi u dogovoru s korisnikom ili voditeljem projekta



Powered by: Pro Web - Šibenik