Proračun


GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE UNEŠIĆ za 2017. godinu
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE UNEŠIĆ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA 2018.–2019.
PRORAČUN OPĆINE UNEŠIĆ ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE 2019. – 2020. GODINU
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018. – 2020. GODINE
ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

2017.

Proračun Općine Unešić za 2017. godinu i projekcije za 2018.- 2019.

Arhiva

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE- I - VI - 2016. god.
I Izmjena proračuna za 2016. god. i projekcije za 2017.-2018. god. - III RAZINA
Proračun Općine Unešić za 2015. godinu, Projekcije za 2015.- 2017. i Plan razvojnih programa


Prostorni plan općine

Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Unešić

Prostorni plan uređenja Općine Unešić donesen je 9.kolovoza 2007. godine nakon čega je donesen novi Zakon o prostornom uređenju, Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Šibensko-kninske županije te niz novih zakona kojima se uređuje prostorno uređenje zbog čega je došlo do potrebe usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Unešić sa navedenim dokumentima.

Powered by: Pro Web - Šibenik