Savjetovanje s javnošću

31.03.2023. - 02.05.2023.

SAVJETOVANJE O NACRTU PRIJEDLOGA GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE UNEŠIĆ ZA 2023. GODINU

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13, 85/15, 69/22) Općina Unešić provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedlogu Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Unešić za 2023. godinu.

Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Unešić za 2023. godinu, davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga od 31.03.2023. do 02.05.2023.godine. Tema savjetovanja: donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Unešić za 2023. godinu.

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju donošenja Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Unešić za 2023. godinu. Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt Procjene koriste isključivo priloženi OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: opcina@unesic.hr kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara ili poštom/osobnom dostavom na adresu: Općina Unešić, Dr. Franje Tuđmana 40, 22 323 Unešić

Napomena: nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.i.


Zaključak načelnika o savjetovanju
Obrazac za dostavu mišljenja, prijedloga, primjedbi i komentara
Prijedlog provedbenog plana zaštite od požara za 2023.
 
 

02.11.2022.- 02.12.2022.

Savjetovanje o prijedlogu Revizije procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Unešić

Sukladno odredbama članka 11.  Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13, 85/15, 69/22) Općina Unešić provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu (prijedlogu) Revizije procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Unešić.

Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu prijedloga Revizije procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Unešić, davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga od 02.11.2022. do 02.12.2022.godine. 

Tema savjetovanja: donošenje Revizije procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Unešić.
Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju donošenja Revizije procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Unešić.

Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt Procjene koriste isključivo priloženi OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: opcina@unesic.hr kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara.

 Napomena: nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.
  Zaključak

Nacrt - prijedlog Revizije procjene rizika od velikih nesreća - Općina Unešić 

Obrazac za dostavu mišljenja, prijedloga, primjedbi i komentara    
 
 

05.03.2021.

Sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu odluke ili drugih akata - Prijedlog novog Statuta Općine Unešić

Pravni temelj za donošenje predložene Odluke je članak 32. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine“, broj 144/20) kojim je određeno da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne uskladiti svoje statute i druge opće akte o odredbama navedenog Zakona te članak 101. Statuta Općine Unešić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 5/18, 7/18, 14/20).  

Zaključak


Statut - nacrt

Obrazloženje

Obrazac za savjetovanje.
Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 12.03.2021. do 12,00 sati


16.01.2019.

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području općine Unešić

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13, 85/15) i članka 48. Statuta Općine Unešić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 5/18, 7/18), općinski načelnik Općine Unešić, dana 15. siječnja 2019. godine, donio je Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području općine Unešić, prema tekstu u privitku. Nacrt prijedloga Odluke javno se objavljuje na internetskim stranicama Općine Unešića, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.  

Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području općine Unešić

Zaključak o internetskom savjetovanju s javnošću

Obrazac
Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 23. siječnja 2019. godine, do 14,00 sati.  Prostorni plan općine

Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Unešić

Prostorni plan uređenja Općine Unešić donesen je 9.kolovoza 2007. godine nakon čega je donesen novi Zakon o prostornom uređenju, Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Šibensko-kninske županije te niz novih zakona kojima se uređuje prostorno uređenje zbog čega je došlo do potrebe usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Unešić sa navedenim dokumentima.

Powered by: Pro Web - Šibenik