Prostorni plan Općine Unešić

Prostorni plan uređenja Općine Unešić donesen je 9.kolovoza 2007. godine (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije broj 10/7) nakon čega je donesen novi Zakon o prostornom uređenju (NN broj 153/13), Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Šibensko-kninske županije (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije broj 5/08, 6/12, 9/12, 4/13, 8/13 i 2/14) te niz novih zakona kojima se uređuje prostorno uređenje zbog čega je došlo do potrebe usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Unešić sa navedenim dokumentima.

15.04.2022.
OBJAVA JAVNE RASPRAVE ZA III. IZMJENE PPPU OPĆINE UNEŠIĆ (Veličina: 350 KB)  
PPUO Unesic ID3 izmjene 03 PP (Veličina: 10 MB)  
1. Korištenje i namjena površina (Veličina: 20 MB)  
2. Infrastrukturni sustavi i mreže (Veličina: 20 MB)  
3. Uvjeti za korištenje uredenje i zaštitu prostora (Veličina: 20 MB)  
4. Građevinska područja (Veličina: 13  MB)  

Izmjene i dopune (III) Prostornog plana uređenja Općine Unešić

Obavijest i Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Unešić su objavljene u informacijskom sustavu na sljedećoj poveznici - https://mpgi.gov.hr/naslovna-blokovi/o-ministarstvu/djelokrug/zavod-za-prostorni-razvoj-4276/obavijesti-i-odluke-o-izradi-prostornih-planova/sibensko-kninska-zupanija-5086/5086.

OBAVIJEST ZA JAVNOST - III IZMJENE PPU Općine Unešić (Veličina: 160 KB)  
ODLUKA - IZMJENE PPU - SLUŽBENO GLASILO-3-21 (Veličina: 1 MB)  


Izmjene i dopune (II) Prostornog plana uređenja Općine Unešić
Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) te sukladno Odluci o izradi Izmjena i dopuna (II) Prostornog plana uređenja Općine Unešić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 18/18), Jedinstveni upravni odjel Općine Unešić objavljuje

OBAVIJEST O IZRADI IZMJENA I DOPUNA (II) PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA OPĆINE UNEŠIĆ

Temeljem Odluke o izradi Izmjena i dopuna (II) Prostornog uređenja Općine Unešić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 18/18) koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Unešić na 8. sjednici od 19. prosinca 2018. godine, pokrenuta je izrada Izmjena i dopuna (II) Prostornog plana uređenja Općine Unešić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10/07, 13/16). O datumu, mjestu i vremenu održavanja javne rasprave, javnost će biti pravovremeno obaviještena putem dnevnog tiska – Slobodne Dalmacije te na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i Općine Unešić. Detaljne informacije o tijeku izrade Plana mogu se dobit u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Unešić, Dr. Franje Tuđmana 40, 22 323 Unešić, svakim radnim danom od 09.00 do 14,00 sati, na tel. 022 860 610  

Informacija o javnoj raspravi je objavljena na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.
Odluka o donošenju Pročišćenog teksta Prostornog plana uređenja Općine Unešić  
Izvješće o javnoj raspravi - II IiD PPUO Unešić (Veličina: 10 MB)  
NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA PLANA (Veličina: 119 MB)  
Objava javne rasprave za javnost (Veličina: 74 KB)  
Odluka o izradi Izmjena i dopuna PPUOU (Veličina: 1,600 KB)  

Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Unešić 
PROSTORNI PLAN UREĐENJA -  Izmjene i dopune (Veličina: 864 KB) 07.12.2016
Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja (Veličina: 180 KB) 07.12.2016
PPUO Unešić ID_1. Korištenje i namjena površina (Veličina: 29  MB) 07.12.2016
PPUO Unešić ID_2. Infrastrukturni sustavi i mreže (Veličina: 28  MB) 07.12.2016
PPUO Unešić ID_3. Uvjeti za korištenje uređenje i zaštitu prostora (Veličina: 27 MB) 07.12.2016
PROCEDURA (Veličina: 6 MB) 07.12.2016
PPUO Unešić - GRAFIČKI DIO (Veličina: 12 MB) 07.12.2016

11.08.2019.
PPUO Unešić ID2_PP_sazetak za javnost (Veličina: 2,3 MB)  
PPUO Unešić ID2_PP_integralni tekst (Veličina: 3 MB)  
1. Korištenje i namjena površina (Veličina: 2,3 MB)  
2. Infrastrukturni sustavi i mreže (Veličina: 2 MB)  
3. Uvjeti za korištenje uredenje i zaštitu prostora (Veličina: 1,5 MB)  
4. Građevinska područja (Veličina: 14  MB)  Prostorni plan općine

Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Unešić

Prostorni plan uređenja Općine Unešić donesen je 9.kolovoza 2007. godine nakon čega je donesen novi Zakon o prostornom uređenju, Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Šibensko-kninske županije te niz novih zakona kojima se uređuje prostorno uređenje zbog čega je došlo do potrebe usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Unešić sa navedenim dokumentima.

Powered by: Pro Web - Šibenik