Gospodarenje otpadom

objavljeno: 21.03.2018.

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17) i članka 47. Statuta Općine Unešić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 10/09, 5/13), općinski načelnik Općine Unešić, dana 20. ožujka 2018. godine donosi

ODLUKU O STAVLJANJU NA JAVNI UVID NACRTA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE UNEŠIĆ ZA RAZDOBLJE 2018. - 2022. GODINE

 

  1. Javni uvid u Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Unešić za razdoblje 2018. - 2022. godine održat će se u vremenu od 22. ožujka 2018. do 23. travnja 2018. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.

  2. Javni uvid u Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Unešić za razdoblje 2018. – 2022. godine bit će objavljen na službenim stranicama Općine Unešić: www.unesic.hr . Nacrt Plana u tiskanom obliku dostupan je u prostorijama Općine Unešić, u Unešiću, Dr. Franje Tuđmana 40, 22 323 Unešić, radnim danom od 09.00 do 14.00 sati.

  3. Građani i udruge mogu svoja očitovanja, primjedbe i prijedloge upisati u knjigu primjedbi uz izloženi Nacrt Plana, tijekom cijelog razdoblja javnog uvida. Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge na Nacrt Plana koja se upisuju u knjigu primjedbi moraju biti čitko napisana, uz ime i prezime, te adresu podnositelja.

  4. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostavljati i na e-mail: procelnica@unesic.hr ili u zatvorenoj omotnici na adresu Općina Unešić, Dr. Franje Tuđmana 40, 22 323 Unešić, s naznakom "Plan gospodarenja otpadom Općine Unešić za razdoblje 2018.-2022.", najkasnije do završetka javnog uvida odnosno do 23. travnja 2018. godine, a moraju biti čitko i razumljivo napisana, uz ime i prezime, te adresu podnositelja.

  5. Ako u navedenom roku građani i udruge ne dostave svoja očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe smatrat će se da su isti suglasni sa izloženim nacrtom Plana.|
Prostorni plan općine

Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Unešić

Prostorni plan uređenja Općine Unešić donesen je 9.kolovoza 2007. godine nakon čega je donesen novi Zakon o prostornom uređenju, Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Šibensko-kninske županije te niz novih zakona kojima se uređuje prostorno uređenje zbog čega je došlo do potrebe usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Unešić sa navedenim dokumentima.

Powered by: Pro Web - Šibenik