Jedinstveni upravni odjel

Pročelnica


Ankica Slavica, dipl. iur
Kontakt : 022/860-610
E- mail: procelnica@unesic.hr

Računovodstvo


Vinka Paić, računovodstveni referent
Kontakt: 022/860-610
E-mail: racunovodstvo@unesic.hr

Tajnica


Mira Grbeša, administrativna tajnica
Kontakt :022/860-610
E-mail: tajnica@unesic.hrProstorni plan općine

Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Unešić

Prostorni plan uređenja Općine Unešić donesen je 9.kolovoza 2007. godine nakon čega je donesen novi Zakon o prostornom uređenju, Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Šibensko-kninske županije te niz novih zakona kojima se uređuje prostorno uređenje zbog čega je došlo do potrebe usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Unešić sa navedenim dokumentima.

Powered by: Pro Web - Šibenik