Unešić

Prostor Općine Unešić je prijelazno područje između srednjeg i sjevernog dijela Dalmacije, odnosno ima poseban geografski položaj unutar Dalmatinske zagore. Nalazi se između Šibenika, Drniša, Knina, Sinja, Trogira, Kaštela i Solina, odnosno Splita.

Sva samostalna naselja u općini Unešić nalaze se cestovno udaljena od svog općinskog središta 5 - 16 km. Općina Unešić je područje od posebne državne skrbi zbog planinsko - brdskog karaktera općinskog teritorija, depopulacije, prevladavajućih ruralnih osobina naselja, slabije društveno - gospodarske razvijenosti te zbog nedavnog stradanja tijekom Domovinskog rata, iako to nije bilo okupirano područje.

Područje općine Unešić obuhvaća 16 naselja i to; Cera, Čvrljevo, Donje Planjane, Donje Utore, Donje Vinovo, Gornje Planjane, Gornje Utore, Gornje Vinovo, Koprno, Ljubostinje, Mirlović Zagora, Nevest, Ostrogašica, Podumci, Unešić, te Visoka. Među samostalnim naseljima u općini Unešić, svojom veličinom i funkcijama, ističe se općinsko središte Unešić.

Smjestio se na 343 m nadmorske visine u središtu ovog dalmatinskog zagorskog kraja uz Unešičko polje i izravno je povezan županijskim i lokalnim cestama i dijelom sa željezničkom prugom sa svim okolnim naseljima.

Gospodarstvo i gospodarska infrastruktura


Izgradnja željezničke pruge s uspostavljenim vezama Unešića s lukama i gradskim središtima Splitom i Šibenikom, a prema unutrašnjosti s Drnišom, Siverićem (ugljenokopi), Kninom i dalje, kao i izgradnja suvremenih cestovnih prometnica magistralnog, regionalnog i lokalnog značenja unutar teritorija Općine Unešić ili u njezinoj neposrednoj blizini u regiji, utjecali su na otvaranje ovog prostora. Time se ostvaruje relativno povoljan geografski i tranzitni položaj ove općine i sve bolji uvjeti za dobro prometno povezivanje unutar županije i s drugim regijama.

Tako počinje suvremeno korištenje nekih njegovih komparativnih vrijednosti, pogodnosti i prednosti. U prvom redu to se odnosilo na korištenje prirodnih izvora. Počinje eksploatacija bogatih zaliha kvalitetnog arhitektonskog-ukrasnog i tehničkog-građevinskog kamena, ali i rezervi boksitne rudače razbacanih po ovom području. Dolazi do paljenja brojnih klačina radi dobivanja kvalitetnog građevinskog materijala (klaka ili vapna). Dio stanovnika radio je na željeznici, a otvaraju se također i neki drugi manji prerađivački pogoni u ovom kraju.

prednosti općine Unešić

 • Motivirani pojedinci – vrijedni ljudi sa radnim iskustvom i dobrim poduzetničkim idejama, ali uz ograničene vlastite resurse (novac, sredstva za rad i predmete rada)
 • Neokrnjena priroda – čist zrak i tlo
 • Lokacija uz važne pruge – važno željezničko čvorište
 • Kvalitetan kamen – velike rezerve kvalitetnog kamena
 • Rude-minerali – velike rezerve ruda i minerala za proizvodnju građevinskog materijala
 • Razvijeno stočarstvo – tradicija uzgoja stoke (ovce i goveda)
 • Razvijeno vinogradarstvo – tradicija bavljenja vinogradarstvom uvjetovana povoljnim podnebljem
 • Prirodno dobivena hrana – bez prekomjerne upotrebe pesticida
 • Blizina turističkih područja – Šibenska i Trogirska rivijera
 • Prirodni uvjeti za razvoj ruralnog turizma – izletnički, lovni, zavičajni turizamNaselja u sastavu općine:

 

 • Cera
 • Čvrljevo
 • Donje Planjane
 • Donje Utore
 • Donje Vinovo
 • Gornje Planjane
 • Gornje Utore
 • Gornje Vinovo
 • Koprno
 • Ljubostinje
 • Mirlović Zagora
 • Nevest
 • Ostrogašica
 • Podumci
 • Unešić
 • Visoka
Površina 187,45 km2
Stanovništvo (2011.) 1.686
Poštanski broj: 22323 Unešić

Prostorni plan općine

Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Unešić

Prostorni plan uređenja Općine Unešić donesen je 9.kolovoza 2007. godine nakon čega je donesen novi Zakon o prostornom uređenju, Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Šibensko-kninske županije te niz novih zakona kojima se uređuje prostorno uređenje zbog čega je došlo do potrebe usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Unešić sa navedenim dokumentima.

Powered by: Pro Web - Šibenik