Prostorni plan Općine Unešić

Prostorni plan uređenja Općine Unešić donesen je 9.kolovoza 2007. godine (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije broj 10/7) nakon čega je donesen novi Zakon o prostornom uređenju (NN broj 153/13), Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Šibensko-kninske županije (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije broj 5/08, 6/12, 9/12, 4/13, 8/13 i 2/14) te niz novih zakona kojima se uređuje prostorno uređenje zbog čega je došlo do potrebe usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Unešić sa navedenim dokumentima.


08.08.2023.
Sažetak za javnost - III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Unešić
PPUO Unesic ID3_PLAN_PP za PJR-1.Koristenje i namjena povrsina - ponovljena javna rasprava
PRIJEDLOG PLANA ZA PONOVNU JAVNU RASPRAVU - PPUO Unesic ID3_izmjene_PP za PJR_odredbe
PPUO Unesić III. IZMJENE I DOPUNE - PONOVLJENA JAVNA RASPRAVA - DOKUMENTACIJA (Veličina: 68 MB)

01.08.2023.
OBJAVA javne rasprave za III. izmjene i dopune PPU Općine Unešić - 2023.pdf (Veličina: 455 KB)

15.04.2022.
OBJAVA JAVNE RASPRAVE ZA III. IZMJENE PPPU OPĆINE UNEŠIĆ (Veličina: 350 KB)  
PPUO Unesic ID3 izmjene 03 PP (Veličina: 10 MB)  
1. Korištenje i namjena površina (Veličina: 20 MB)  
2. Infrastrukturni sustavi i mreže (Veličina: 20 MB)  
3. Uvjeti za korištenje uredenje i zaštitu prostora (Veličina: 20 MB)  
4. Građevinska područja (Veličina: 13  MB)  

Izmjene i dopune (III) Prostornog plana uređenja Općine Unešić

Obavijest i Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Unešić su objavljene u informacijskom sustavu na sljedećoj poveznici - https://mpgi.gov.hr/naslovna-blokovi/o-ministarstvu/djelokrug/zavod-za-prostorni-razvoj-4276/obavijesti-i-odluke-o-izradi-prostornih-planova/sibensko-kninska-zupanija-5086/5086.

OBAVIJEST ZA JAVNOST - III IZMJENE PPU Općine Unešić (Veličina: 160 KB)  
ODLUKA - IZMJENE PPU - SLUŽBENO GLASILO-3-21 (Veličina: 1 MB)  


Izmjene i dopune (II) Prostornog plana uređenja Općine Unešić
Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) te sukladno Odluci o izradi Izmjena i dopuna (II) Prostornog plana uređenja Općine Unešić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 18/18), Jedinstveni upravni odjel Općine Unešić objavljuje

OBAVIJEST O IZRADI IZMJENA I DOPUNA (II) PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA OPĆINE UNEŠIĆ

Temeljem Odluke o izradi Izmjena i dopuna (II) Prostornog uređenja Općine Unešić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 18/18) koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Unešić na 8. sjednici od 19. prosinca 2018. godine, pokrenuta je izrada Izmjena i dopuna (II) Prostornog plana uređenja Općine Unešić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10/07, 13/16). O datumu, mjestu i vremenu održavanja javne rasprave, javnost će biti pravovremeno obaviještena putem dnevnog tiska – Slobodne Dalmacije te na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i Općine Unešić. Detaljne informacije o tijeku izrade Plana mogu se dobit u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Unešić, Dr. Franje Tuđmana 40, 22 323 Unešić, svakim radnim danom od 09.00 do 14,00 sati, na tel. 022 860 610  

Informacija o javnoj raspravi je objavljena na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.
Odluka o donošenju Pročišćenog teksta Prostornog plana uređenja Općine Unešić  
Izvješće o javnoj raspravi - II IiD PPUO Unešić (Veličina: 10 MB)  
NACRT KONAČNOG PRIJEDLOGA PLANA (Veličina: 119 MB)  
Objava javne rasprave za javnost (Veličina: 74 KB)  
Odluka o izradi Izmjena i dopuna PPUOU (Veličina: 1,600 KB)  

Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Unešić 
PROSTORNI PLAN UREĐENJA -  Izmjene i dopune (Veličina: 864 KB) 07.12.2016
Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja (Veličina: 180 KB) 07.12.2016
PPUO Unešić ID_1. Korištenje i namjena površina (Veličina: 29  MB) 07.12.2016
PPUO Unešić ID_2. Infrastrukturni sustavi i mreže (Veličina: 28  MB) 07.12.2016
PPUO Unešić ID_3. Uvjeti za korištenje uređenje i zaštitu prostora (Veličina: 27 MB) 07.12.2016
PROCEDURA (Veličina: 6 MB) 07.12.2016
PPUO Unešić - GRAFIČKI DIO (Veličina: 12 MB) 07.12.2016

11.08.2019.
PPUO Unešić ID2_PP_sazetak za javnost (Veličina: 2,3 MB)  
PPUO Unešić ID2_PP_integralni tekst (Veličina: 3 MB)  
1. Korištenje i namjena površina (Veličina: 2,3 MB)  
2. Infrastrukturni sustavi i mreže (Veličina: 2 MB)  
3. Uvjeti za korištenje uredenje i zaštitu prostora (Veličina: 1,5 MB)  
4. Građevinska područja (Veličina: 14  MB)  Prostorni plan općine

Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Unešić

Prostorni plan uređenja Općine Unešić donesen je 9.kolovoza 2007. godine nakon čega je donesen novi Zakon o prostornom uređenju, Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Šibensko-kninske županije te niz novih zakona kojima se uređuje prostorno uređenje zbog čega je došlo do potrebe usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Unešić sa navedenim dokumentima.

Powered by: Pro Web - Šibenik