Komunalno gospodarstvo


Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Unešić

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Unešić

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu


Sukladno odredbi članka 36. stavak 2. točka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza je Općine Unešić da uspostavi sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.

Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad (divlje odlagalište) potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu: Općina Unešić, Dr. Franje Tuđmana 40, 22 323 Unešić, ili putem e-maila: opcina@unesic.hr .  

Obrazac možete ispuniti i u pisarnici Općine Unešić.

Prijave se u prvom redu odnose na prijavu divljih odlagališta.
 1. UNEŠIĆ……………………… kod groblja i crkve sv. Jure
 2. MIRLOVIĆ ZAGORA ……….. kod groblja i crkve Marijina Uznesenja
 3. KOPRNO……………………… kod groblja i crkve sv. Lovre
 4. NEVEST………………..…….. kod groblja i crkve Marijina Očišćenja
 5. VISOKA……………………... kod groblja i crkve Svih Svetih
 6. ČVRLJEVO……………………. kod groblja i crkve Imena Isusova
 7. UTORE GORNJE……............ kod groblja i crkve sv. Mihovila
 8. PLANJANE GORNJE…………. kod groblja i crkve sv. Ivana
 1. UNEŠIĆ: u blizini zgrade osnovne škole „Jakova Gotovca“, uz cestu
 2. NEVEST: zaseok Dželalije – Perovići
 3. MIRLOVIĆ ZAGORA: kod područne škole „Jakova Gotovca“
 4. LJUBOSTINJE: zaseok Paići
 5. KOPRNO: ispred zgrade bivše područne škole, prostorije udruge „Kampanel 1860.“
 6.  PLANJANE DONJE: zaseok Parati
 7. OSTROGAŠICA: zaseok Jamani
 8. UTORE DONJE: uz glavnu cestu, lokacija „Počivala“
 9. UTORE GORNJE: kod zgrade bivše područne škole
 10. ČVRLJEVO: zaseok Jurasi, kod zgrade bivše „Zadruge“
 11. VINOVO GORNJE: zaseok Ivići, kod „centrale“
 12. VINOVO DONJE: kod zgrade bivše područne škole
 13. PLANJANE GORNJE: kod zgrade bivše područne škole
 14. CERA: zaseok Bošnjaci
 15. VISOKA: kod zgrade bivše „Zadruge“
 16. PODUMCI: kod zgrade bivše područne škole
 1. UNEŠIĆ: u blizini zgrade osnovne škole „Jakova Gotovca“, uz cestu
 2. MIRLOVIĆ ZAGORA: kod područne škole „Jakova Gotovca“
 3. ČVRLJEVO: zaseok Jurasi, kod zgrade bivše „Zadruge“
 4. PLANJANE GORNJE: kod zgrade bivše područne škole
Prostorni plan općine

Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Unešić

Prostorni plan uređenja Općine Unešić donesen je 9.kolovoza 2007. godine nakon čega je donesen novi Zakon o prostornom uređenju, Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Šibensko-kninske županije te niz novih zakona kojima se uređuje prostorno uređenje zbog čega je došlo do potrebe usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Unešić sa navedenim dokumentima.

Powered by: Pro Web - Šibenik