Upravljanje imovinom


objavljeno: 29.11.2019.

 

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM
U VLASNIŠTVU OPĆINE UNEŠIĆ ZA 2020. GODINU

 Odluka o ustrojavanju registra komunalne infrastrukture za Općinu Unešić
Registar komunalne infrastrukture

Prostorni plan općine

Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Unešić

Prostorni plan uređenja Općine Unešić donesen je 9.kolovoza 2007. godine nakon čega je donesen novi Zakon o prostornom uređenju, Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Šibensko-kninske županije te niz novih zakona kojima se uređuje prostorno uređenje zbog čega je došlo do potrebe usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Unešić sa navedenim dokumentima.

Powered by: Pro Web - Šibenik