Načelnik Općine Unešić

Živko Bulat

Živko Bulat, prof.
Kontakt: nacelnik@unesic.hr
Rođen 8. rujna 1960.god. u Drnišu. Živi u Mirlović Zagori , Općina Unešić. Osnovnu školu završio u Unešiću, a srednju školu pedagoškog smjera stekao u Drnišu. Na Pedagoškoj akademiji u Mostaru diplomirao na odsjeku za razrednu nastavu, te na Sveučilištu u Mostaru stekao zvanje profesora razredne nastave. Nakon školovanja radio je na poslovima nastavnika razredne nastave u nekoliko škola. Od 1991-1994.god. aktivno je sudjelovao u postrojbama MUP-a i aktivnostima domovinskog rata.

Sudionik je operacije Oluja i nositelj spomenice Domovinskog rata. Od 1994.g. do 2006. radi kao samostalni privrednik.
Od 01. travnja 2010.godine radi kao ravnatelj OŠ“Jakov Gotovac“ Unešić Od lipnja 2013. god. volonterski obavlja dužnost načelnika Općine Unešić.

Prostorni plan općine

Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Unešić

Prostorni plan uređenja Općine Unešić donesen je 9.kolovoza 2007. godine nakon čega je donesen novi Zakon o prostornom uređenju, Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Šibensko-kninske županije te niz novih zakona kojima se uređuje prostorno uređenje zbog čega je došlo do potrebe usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Unešić sa navedenim dokumentima.

Powered by: Pro Web - Šibenik