Javni poziv korisnicima Zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva



Općinski načelnik Živko Bulat objavio je 27. rujna 2022. godine Javni poziv korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2022. godini.

Sukladno članku 289. stavku 3. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 18/22, 46/22), dio troškova stanovanja koji se odnosi na troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva, osigurava se iz sredstava državnog proračuna.

Sukladno točki V. Odluke Vlade RH o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2022. godinu („Narodne novine br. 104/22) mjerilo za financiranje troškova stanovanja koji se odnose na troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva je iznos od 1.050,00 kuna po korisniku za troškove ogrijeva korisnicima zajamčene minimalne naknade. Slijedom prethodno navedenom pozivaju se korisnici kojima je rješenjem Centra za socijalnu skrb Drniš utvrđeno pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, a koji se griju na drva da do 17. listopada 2022. godine, odnosno do iskorištenja iznosa utvrđenog odlukom Vlade RH, dostave izjavu da se griju na drva kako bi mogli ostvariti pravo na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva u 2022. godini. Obrazac Izjave može se preuzeti sa službene internet stranice Općine Unešić www.unesic.hr ili u zgradi općinske uprave svakim radnim danom u vremenu , te će u istom vremenu biti omogućeno njihovo zaprimanje.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj 022 860—610, e-mail:opcina@unesic.hr 

Javni poziv 
Izjava za financiranje troškova   
 
Prostorni plan općine

Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Unešić

Prostorni plan uređenja Općine Unešić donesen je 9.kolovoza 2007. godine nakon čega je donesen novi Zakon o prostornom uređenju, Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Šibensko-kninske županije te niz novih zakona kojima se uređuje prostorno uređenje zbog čega je došlo do potrebe usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Unešić sa navedenim dokumentima.

Powered by: Pro Web - Šibenik